{ArchiTextures} @ Architecture School, Aristotle University of Thessaloniki             

for the course: 2Σ162 - supervisor: Anastasios Tellios

course blog: http://xorikesdierevniseis.blogspot.gr/ ​​​​​​

Nikos

Xenos

Panagiota

Koulali

Stamoulis 

Oikonomou

Georgia

Skartadou

Stratis

Georgiou

Arsenios

Zachariadis

Alkiviadis

Corbise

Dimitris

Siokis

Kyriaki

Goti

Eleana

Panagoulia

Efi

Kasimati

George

Hussen

Stefania

Orfanidou

Stathis

Stilidis

Styliani

Pappa

s

c

r

o

l

l

 

f

o

rm

o

r

e

 

 

down

 

 

© 2012 by VASILIS CHLOROKOSTAS all rights reserved. Images in Workshops section are courtesy of their makers.

  • c-facebook
  • c-linkedin